Huumolan kotisivut
Asukkaat 1939
Kylätoimikunta
Kuvia
Ajankohtaista
Etusivu

Talo 39 Tienristi

Tilan talouskeskus sijaitsi peltoaukealla Aution tien varrella noin 250 metrin päässä Nuoriso-
seurantalon luona olevasta Huumolan Aution tienhaarasta. Tilan nimi johtui siitä, että talous-
keskuksen kohdalla Juuriaistenkujaset erkani Autioon menevästä tiestä. Maarekisterin mukaan tilalla oli peltoa noin 5,5 hehtaaria, viljelyskelpoista maata noin 13 hehtaaria ja metsää noin 24,5 hehtaaria, yhteispinta-alan ollessa noin 43 hehtaaria. Tilan asuinrakennus oli hirsinen eikä sitä ollut vuorattu eikä maalattu.
Rakennukset muodostivat umpipihan ja sijoittuivat oheisen Veikko Niirasen laatiman piirroksen mukaisesti.

vuonna 1939 tilalla asuivat Salomon Matikainen Ida-vaimoineen sekä Salomonin veli Taavetti Matikainen.

Pihapirros