Huumolan kotisivut
Asukkaat 1939
Kylätoimikunta
Kuvia
Ajankohtaista
Etusivu

Talo 45 Ahola

Tilan talouskeskus sijaitsi tien vasemmalla puolella metsän laidassa alle 100 metrin etäisyy-
dellä Laukkasten talosta (nro 46) lähes samalla tasolla Paakkien talon (nro 47) kanssa. Tilan
pinta-ala oli maarekisterin mukaan 8,46 hehtaaria. Siitä oli peltoa 0,88 hehtaaria, viljelyskel-
poista maata 2,16 hehtaaria ja metsää 5,42 hehtaaria. Tilan hirsistä tehtyä päärakennusta ei
ollut vuorattu eikä maalattu. Se oli väriltään harmaa. Rakennukset sijoittuivat oheisen Veikko Niirasen muistikuvan perusteella laaaditun piirroksen mukaisesti.

Vuonna 1939 tilalla asui Amalia Kykkänen sekä hänen poikansa Ilmari, Vilho ja Urho.

Ilmari ja Urho kaatuivat talvisodassa.

Pihapiirros