Huumolan kotisivut
Asukkaat 1939
Kylätoimikunta
Kuvia
Ajankohtaista
Etusivu

Talo 59 Niemelä

Talo 59 Niemelä

Pullisen perhe muutti Huumolan kantakylästä Jokelaan vuonna 1918. Tilan rakennuk-
set sijaitsivat Jokelan peltoaukean laidassa noin 400 metrin etäisyydellä Jokelan kautta
Summan myllylle johtavasta tiestä. Majakylään oli matkaa noin 3 kilometriä. Raken-
nukset sijoittuivat oheisesta Elma Kuusiston (Iivonen) laatimasta piirroksesta ilmene-
vällä tavalla. Päärakennus oli lautavuorattu ja väriltään keltainen. Vintillä muistetaan
olleen ainakin kesähuoneet.

Tilan pinta-ala oli maarekisterin mukaan 109,014 hehtaaria. Siitä oli peltoa 14,51
hehtaaria, viljelyskelpoista maata 3,1 hehtaaria ja metsää 91,404 hehtaaria.

Tilalla asuivat vuonna 1939 Taavetti Pullinen sekä lapset Eero, Martti, Pentti ja
Kaarin.

Pentti Pullinen on Huumolan kyläkirjassa s. 132 - 135 kertonut elämästä Jokelassa sekä perheestään.

 

Pullisen piha 1.6.1993