Huumolan kotisivut
Asukkaat 1939
Kylätoimikunta
Kuvia
Ajankohtaista
Etusivu

Talo 42 Kontu


Ville ja Anna Niirasen kultahääpäiväkuva 25.1.1970 Liedossa. Takana vas. Matti, Veikko, Raili, Eino, Aini ja Hannu. Edessä vas. Toivo Kykkänen sekä Ville ja Anna.

Talo 42 Kontu

Tilan talouskeskus oli peltoaukealla Autiontien varrella noin 700 metrin päässä Nuorisoseuran-
talon luona olevasta Huumolan Aution tienhaarasta. Tilakokonaisuuteen kuului myös erillisiä
palstoja kokonaispinta-alan ollessa noin 90 hehtaaria. Siitä oli peltoa noin 20 hehtaaria, vilje-
lyskelpoista maata noin 10 hehtaaria ja metsää noin 60 hehtaaria. Tilalla oli 11 lehmää, 3 kan-
tavaa hiehoa ja 2 - 3 hevosta. Tavanomaisten lajikkeiden lisäksi viljeltiin sokerijuurikasta. Kat-
so tästä kyläkirja s. 153.

Tilan rakennukset sijoittuivat oheisella Veikko Niirasen laatiman piirroksen osoittamalla taval-
la. Hirsinen päärakennus oli lautavuorattu ja väriltään keltainen.

Vuonna 1939 tilalla asuivat Vilho (Ville) Niiranen ja hänen vaimonsa Anna sekä heidän lapsen-
sa Aini, Eino, Veikko, Matti, Raili ja Hannu sekä Villen veli Henrik.