Huumolan kotisivut
Asukkaat 1939
Kylätoimikunta
Kuvia
Ajankohtaista
Etusivu

Talo18 Kujala


Talo 18 Kujala

Tila oli Sopalasta päin katsottuna Suurpään tiloista ensimmäinen yläpeltojen puolella. Sen pin-
ta-ala oli yhteensä 33,47 hehtaaria, josta peltoa oli 0,51 hehtaaria, viljelyskelpoista maata 1,18 hehtaaria ja metsää 31,68 hehtaaria. Tilan, jolla aikaisemmin oli asunut kylän seppä, asuinra-
kennus oli noin 15 metrin etäisyydellä Viipuri-Terijoki -maantiestä. Se oli hirsinen, mutta ra-
pattu valkoiseksi. Tilan rakennukset sijoittuivat oheisen, Unto Hörkön muistikuvan perusteella laaditun piirroksen osoittamalla tavalla.

Vuonna 1939 tilalla asuivat Uuno ja Edla Iihola sekä heidän lapsensa Annikki, Kaarina, Pauli ja Anna-Liisa.

Kaarina Korhonen (os. Iihola) on kuvannut kotitalonsa ja kertonut perheensä elämästä Huu-
molassa kyläkirjan sivuilla 190 - 200.