Huumolan kotisivut
Asukkaat 1939
Kylätoimikunta
Kuvia
Ajankohtaista
Etusivu

Talo 71 Kaitsiinsuo

Talo 71 Kaitsiinsuo

Tilan talouskeskus sijaitsi noin 500 metrin etäisyydellä kahdesta muusta Suokannan talosta
Karhulaan vievän tien vasemmalla puolella. Päärakennus oli hirsinen ja maalaamaton siis vä-
riltään harmaa. Maarekisterin mukaan tilalla oli peltoa 8,44 hehtaaria ja metsää 33,93 hehtaa-
ria kokonaispinta-alan ollessa 42,37 hehtaaria.

Vuonna 1939 tilalla asuivat Konstantin Iivonen Maria-Sofia vaimoineen sekä heidän lapsensa
Arvo, Kauko, Paavali, Terttu ja Yrjö.

Pihapiirros

 

Rakennukset sijoittuivat oheisella Veikko Niirasen laatiman piirroksen osoittamalla tavalla.