Huumolan kotisivut
Asukkaat 1939
Kylätoimikunta
Kuvia
Ajankohtaista
Etusivu

Talo 68 Kiltee

Talo 68 Kiltee

Tilan talouskeskus sijaitsi Selkätien varrella noin kilometrin etäisyydellä Kämärän asemalle
johtavasta tiestä. Päärakennus maalaamaton hirsirakennus ja lisäksi pihapiirissä olivat niin-
ikään hirrestä rakennetut navetta ja kanala.Rakennukset sijoittuivat oheisen Veikko Niirasen muistikuvan perusteella laaditun piirroksen mukaisesti. Maarekisiterin mukaan tilalla oli peltoa 1,85 heh-
taaria, viljelyskelpoista maata 5,4 hehtaaria ja metsää 80,14 hehtaaria yhteispinta-alan ollessa 87,39 hehtaaria.

Vuonna 1939 tilalla asuivat Antti Pönkkä ja hänen vaimonsa Anna.

 

 

 

 Pihapiirros