Huumolan kotisivut
Asukkaat 1939
Kylätoimikunta
Kuvia
Ajankohtaista
Etusivu

Talo 47 Juuriainen

Tilan talouskeskus sijaitsi tien oikealla puolella samalla tasalla Kykkästen talon (nro 45)
kanssa eli noin 100 metrin etäisyydellä Laukkasten talosta (nro 46). Päärakennus oli lautavuo-
rattu ja väriltään vihertävä. Rakennukset sijoittuivat oheisen Veikko Niirasen muistikuvan perusteella laaditun piiroksen mukaisesti. Tilan kokonaispinta-ala oli maarekisterin mukaan 22,23 hehtaaria.
Siitä oli peltoa 2,5 hehtaaria, viljelyskelpoista maata 7,83 hehtaaria ja metsää 11,9 hehtaaria.

Vuonna 1939 tilalla asui Johannes Paakki Hilma-vaimoineen sekä heidän tyttärensä Sirkka ja
Mirja.

Pihapiirros