Huumolan kotisivut
Asukkaat 1939
Kylätoimikunta
Kuvia
Ajankohtaista
Etusivu

Talo 55 Autio Mäkelä

Tämän Huumolan Autiossa sijainneen tilan kokonaispinta-ala oli maarekisterin mukaan yh-
teensä 39,664 hehtaaria. Siitä oli peltoa 2,87 hehtaaria, viljelyskelpoista maata 2,738 hehtaa-
ria ja metsää 33,885 hehtaaria.

Tilan talouskeskus oli tien vasemmalla puolella noin 150 metrin etäisyydellä siitä suurinpiir-
tein samalla tasalla kuin Hallikaisen ja Rahjan talot. Päärakennus oli vuoraamaton ja maalaa- maton hirsitalo.

Vuonna 1939 tilalla asui Taavetti Lipponen.

Rakennukset sijoittuivat oheisen Veikko Niirasen laatiman piirroksen osoittamalla tavalla.

Pihapiirros